Adatvédelmi irányelvek

A Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) valamint a 2011. évi CXII. törvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: „Infotv”)), foglaltaknak megfelelően kezel, az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. az ügylet jellege által meghatározott adminisztrációs célból korlátlan ideig nyilvántartsa, kezelje, valamint üzleti partnereinek továbbítsa, belső promóciós és piackutatási célokra felhasználja.

Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan fokú védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.